Calendario
Ver carrera

RUN FOZ RUN NADAL

20/12/2020 10:00 - 18:00

[ Go Back ]

Descripción https://championchipnorte.com/evento/inscritos/id/2123/page/5?

EVENTO ADAPTADO AOS PROTOCOLOS COVID VIXENTES
Recomendacións:
-Leer con atención o presente regulamento e protocolo covid.
-Evitar aglomeracións innecesarias, tanto de atletas como de público.
-Utilizar en todo momento a máscara salvo no momento da carreira. Recomendamos tomar a saída con ela posta e depositala no lixo despois da primeira recta de 100m (haberá un contenedor disponible)
-Todos os atletas absolutos deberán presentar cuberto o ANEXO I se queren participar no evento.
-Todos os atletas de categorías inferiores deberán presentar cuberto o ANEXO II se queren participar no evento.
-Acudir de maneira individual e mantendo as distancias, xa cambiado e preparado á zona de presaída.
-OBLIGATORIO Evitar asistir ao evento se teño calquer síntoma ou posibilidade de contacto con un posible positivo. Responsabilidade e respeto polos demais.

ABSOLUTA:
Salida prevista: 20 dic. 2020 a las 10:00
Distancia: 5000 m
Poderán participar na categoría absoluta todas aquelas persoas nacidas dende o ano 2005 (incluído) que o desexen, sempre que estean inscritas nos prazos e formas establecidos ao efecto pola Organización.
A carreira desenvolverase en dúas fases diferenciadas dun máximo de 150 participantes en cada unha de elas: unha con saídas a partir das 10:00h e outra con saídas a partir das 11:00h (ver detalle de saídas no punto 10). A organización resérvase 50 prazas a maiores para deportistas convidados/as.
A Organización asignará horario definitivo de saída en función da marca indicada que confirme o/a inscrito/a no formulario de inscrición. Non poñer marca suporá a asignación automática por parte da Organización.

CATEGORÍAS INFERIORES: A partir das 16h

[ Go Back ]