Calendario
Ver carrera

Miño

19/06/2022 10:30 - 12:00

[ Go Back ]

Descripción 1 ORGANIZACIÓN
O día 19 de xuño de 2022, o Club Trail Running Galea Sport organiza a IV Carreira Popular 10K
“Praia de Miño” no concello de Miño (provincia de A Coruña) baixo o control técnico da
Federación Galega de Atletismo, a través da súa delegación en A Coruña.
2 NORMATIVA COVID
2.1 CONSIDERACIÓNS XERAIS
Os participantes deben coñecer e asumir o risco inherente á práctica deportiva en canto a
un posible contaxio e iso aínda cando as organizacións adopten toda unha serie de medidas
para que isto non se produza.
O evento cumprirá en todo momento coas recomendacións establecidas para eventos e
actividades deportivas no contexto da nova normalidade provocada pola COVID-19,
partindo do protocolo FSICOVID-DXT GALEGO da Federación Galega de Atletismo,
certificado pola Secretaria Xeral para o Deporte, e en función da evolución da pandemia
estará sometida, en todo caso, ao cumprimento das normas de prevención da COVID19 que
establezas as autoridades en cada momento. Polo que a organización, por causa de forza
maior reservaranse o dereito de realizar os cambios que sexan necesarios.
Este protocolo COVID será susceptible de ser modificado en función do disposto polas
autoridades sanitarias e pola Federación Galega de Atletismo en cada unha das distancias
que compoñen a proba.
Nalgúns casos a adopción de tales medidas por parte da organización deportiva poderá
alterar ou modificar a dinámica habitual de desenvolvemento da competición.
2.2 RECOLLIDA DORSAL
Para a recollida do dorsal e a bolsa do corredor é imprescindible a entrega da
documentación que dite o protocolo COVID-19 do/a participante que figurará no formulario
de inscrición.
3 CARÁCTER SOLIDARIO DA PROBA – O.N.G. “AIRE”
Ante a grave crise humanitaria que afecta na actualidade a milleiros de refuxiados en Europa
chegados de tódolos continentes do mundo, a organización desta proba quere sumarse ás
iniciativas que actualmente está a desenvolver a asociación AIRE (Asociación Integral de
Rescate en Emerxencias) e pedir, a todo aquel que o desexe, a colaboración completamente
voluntaria para esta causa.
Polo tanto, na páxina web www.carreirasgalegas.com existirá a posibilidade de inscribirse con
DORSAL 0, a través da cal poderase facer un donativo sen necesidade de participar na
proba. A recadación do dorsal 0 irá destinada integramente á ONG AIRE.
A.I.R.E. (Asociación Integral de Rescate de Emerxencias) é unha O.N.G. galega con sede na
Coruña, independente e sen ánimo de lucro formada por un equipo multidisciplinar de
profesionais que ofrecen axuda humanitaria en situacións extremas e desenvolven proxectos
de cooperación de xeito altruísta.
O seu obxectivo é reducir o sufrimento das persoas en situación de total vulnerabilidade,
vítimas de catástrofes naturais, conflitos, guerras ou outras coa intervención do factor
humano, prestando especial atención ás mulleres, nenas e nenos.
Desenvolven parte do seu traballo en territorio nacional, pero sobre todo naqueles países que
son destino de migracións forzadas, principalmente en campos de refuxiados, así como en
zonas en desenvolvemento, escenarios de conflito ou situacións de emerxencia.
AIRE. está formada por persoal voluntario e persoal contratado que adquire un compromiso
estable coa organización, que se identifica cos seus valores e obxectivos e que participa nas
actividades da ONG. Na actualidade, o voluntariado permanente constitúe máis do 90% do
seu equipo, conta tamén coa colaboración de voluntariado puntual para determinadas
campañas e estudantes en prácticas.
AIRE está xestionada e representada por unha Xunta Directiva na que todos os seus cargos
están sen retribución. Esta Xunta está formada polos responsables das diferentes liñas e
proxectos de A.I.R.E., que xestionan os seus equipos traballando para acadar os seus
obxectivos institucionais.
O obxectivo principal é a asistencia destinada a salvar vidas, paliar o sufrimento e manter e
protexer a dignidade humana en situacións de emerxencia e/ou rehabilitación.
AIRE traballa man a man con institucións e gobernos locais así como con organismos
internacionais que desenvolven o seu labor no ámbito da defensa dos Dereitos Humanos.
Están en permanente conexión coas distintas administracións tanto na materia como en
España, xa que teñen coñecemento da incidencia real.
Promovemos actitudes e valores para promover a cidadanía global, xerando unha cultura
solidaria, comprometida cos Dereitos Humanos e implicada na loita contra a pobreza, a
exclusión e a inxustiza.
Dende AIRE se desenvolven diversas accións directas, de forma independente ou coordinada
con outras entidades ou actores que traballan no seu entorno, como outras ONG, centros
educativos, universidades, empresas, movementos sociais, medios de comunicación,
plataformas e organismos públicos.
Para acadar estes obxectivos, realizan materiais educativos, charlas, obradoiros e exposicións,
desenvolven programas de formación de voluntariado, así como eventos e campañas de
sensibilización na rúa, accións nos medios de comunicación e estratexia en redes sociais.
DONATIVOS (CAIXABANK):
• General AIRE: ES67 2100 2109 4302 0039 3918
• BIZUM 00095 ONG AIRE
www.ongaire.org
4 LUGAR DA PROBA
A proba, tanto para as categorías menores como para a categoría absoluta, realizarase nas
proximidades da praia de Miño, na costa do municipio de Miño.
O inicio e finalización da carreira estará situado na recta da praia de Miño, nas proximidades
da saída da autoestrada AP-9.
O espazo para o aparcadoiro estará dispoñible debidamente sinalizado nas proximidades da
saída / chegada, así como as duchas no Pavillón Municipal do Deporte do Concello de Miño
(en función do avance da pandemia).
Os baños existentes na praia de Miño estarán habilitados para o seu uso durante a
celebración das diferentes probas.
No posto de recollida do dorsal na zona de saída / chegada estará dispoñible un servizo de
gardarroupa.
O circuíto discorre por asfalto e o acceso a el estará completamente pechado a todos os
vehículos, agás os autorizados pola organización.
A ruta será controlada e vixiada pola Policía Local, Protección Civil e coa colaboración da
organización. Está prohibido calquera outro tipo de acompañamento. Cada quilómetro
marcarase claramente.
5 DATA E HORA DA PROBA
A proba terá lugar o 19 de xuño de 2022 a partir das 09:00 horas, con diferentes horarios de
saída dependendo da categoría.
6 PARTICIPANTES
A proba estará aberta a todas as persoas que desexen participar, xa sexan atletas federadas
ou non, e o seu carácter será popular, independentemente do sexo ou a nacionalidade.
Cada persoa participa baixo a súa responsabilidade, sendo plenamente consciente de que
ten unha condición física suficiente para afrontar a proba.
Todos os participantes, tomando a saída, aceptan estas regras e regulacións. En caso de
dúbida, a organización decidirá.
Está prohibido cortar ou dobrar dorsais.
Os participantes deben colocarse no caixón 10 minutos antes do inicio da carreira. Este
protocolo pode verse afectado en función do avance da pandemia.
Na carreira de 10 km marcarase a ruta e terá un avituallamento intermedio.
O control da carreira será realizado polo Comité Xuíces da Federación Galega de Atletismo.
O control de chegada na carreira de 10 km pechará ás 12:30 h.
O descoñecemento das bases e do regulamento non exime o cumprimento.
Todo o que non estea incluído neste regulamento resolverase de acordo coas normas da
RFEA e da FGA para as probas de estrada en vigor.
7 CATEGORÍAS, HORARIOS E DISTANCIAS:
7.1 CATEGORÍAS MENORES:
CATEGORÍA ANO NACEMENTO DISTANCIA HORA DE SAÍDA
Sub 18 e Sub 16 2005 - 2006 y 2007 - 2008 3.000 m 09:30
Sub 14 2009 - 2010 2.000 m 09:50
Sub 12 2011 - 2012 1.000 m 10:05
Sub 10 2013 - 2014 700 m 10:15
Prebenxamín 2015 - 2016 100 m 10:35
Biberón 2017 en diante 100 m 10:35
7.2 CATEGORÍAS ABSOLUTAS:
CATEGORÍA ANO NACEMENTO DISTANCIA HORA DE SAÍDA
Senior 1988 – 2004
10.000 m 10:30
Máster 1 1982 – 1987
Máster 2 1973 – 1981
Máster 3 1963 – 1972
Máster 4 ……. - 1962
8 CUSTO DA INSCRICIÓN
A carreira absoluta (desde senior hasta Máster) terá un custo de 10 €.
As carreiras de menores (de biberón a Sub 18) terán un custo de 3 €.
9 INSCRICIÓNS
Unha inscrición é válida cando o participante completa o formulario de inscrición a través do
sitio web http://www.carreirasgalegas.com e paga o custo da inscrición.
As inscricións a través da web pecharán o luns 13 de xuño.
Os atletas da categoría SUB-18 poderán participar na categoría absoluta 10k, sempre que o
fagan no momento da inscrición, o que implica renunciar á clasificación e os premios da
categoría xuvenil, pagando o rexistro absoluto e tendo dereito aos premios desta última
categoría.
Organizan: Colabora:
4ª Carreira 10K “Praia de Miño” Páx. 7 de 14 Data: 19– XUÑO – 2022
10 RETIRADA DE DORSAIS
Os participantes poderán recoller os dorsais na tenda Dequip Miño nos seguintes días e
horarios:
TENDA DIRECCIÓN DÍA HORARIO
Galea Sport Miño c/ Galea, 10, baixo (Miño) 17 de xuño (Venres): 17:00 – 20:30
18 de xuño (Sábado): 10:00 – 14:00
Ademais, o día da propia carreira, poderán recollerse os dorsais no posto habilitado na zona
de saída / chegada na praia de Miño, a partir das 9:00 h. pola mañá ata as 10:15 h.
11 TROFEOS E PREMIOS
Todas as nenas e nenos que participan nas categorías de biberón e prebenxamín recibirán
unha medalla de recordo ao final da proba.
Todos os participantes da categoría absoluta, así como os do resto das categorías menores,
recibirán unha camiseta como recordo do evento.
As tres primeiras persoas clasificadas nas seguintes categorías, homes e mulleres, recibirán un
trofeo (os trofeos son acumulativos):
ABSOLUTA Sub 18
Máster 4 Sub 16
Máster 3 Sub 14
Máster 2 Sub 12
Máster 1 Sub 10
Senior
Tamén haberá un trofeo para a primeira muller clasificada e para o primeiro home clasificado
censados no municipio de Miño.
Os trofeos entregaranse na área de chegada da proba a partir das 12:00.
13 AVITUALLAMENTOS
Haberá puntos de avituallamento, con refrescos líquidos intermedios e sólidos ao final da
carreira de cada categoría, para todos os participantes. Servirase auga, zume para nenos,
barra de enerxía e un anaco de froita.
14 DUCHAS E VESTIARIOS
Ao final das carreiras, os corredores dispoñerán de duchas e vestiarios no Pavillón Municipal
do Deporte do municipio de Miño (en función do avance da pandemia).
15 CONTROL DA CARREIRA
A carreira celebrarase baixo o control técnico da Federación Galega de Atletismo, a través
da súa delegación en A Coruña.
Consideraranse os comportamentos ilegais do atleta para os que poden ser descualificados:
• Non levar o dorsal perfectamente colocado
• Participar cun número correspondente a outro corredor
• Non completar a carreira completa
• Non atender as indicacións dos membros da organización
• Ingresar fóra da hora de corte programada pola organización
• Realizar o rexistro modificando os datos de forma maliciosa
• Acompañamento de corredores por persoal externo á organización ou por vehículos
non autorizados
16 APELACIÓNS
As reclamacións relativas á clasificación deberán facerse oralmente dentro dos 30 minutos
despois de que os resultados sexan feitos públicos, ante o xuíz / árbitro ou na secretaría da
competencia, e esta persoa será responsable de resolvelos.
Todo o que non estea incluído neste regulamento resolverase de acordo coas regras de
F.G.A., R.F.E.A. e I.A.A.F. nesta orde.
17 DEREITOS DE IMAXE
Todos os participantes, polo feito de formalizar o rexistro, acordan que a organización por si
mesma ou a través de terceiros, trate de forma informativa e exclusiva para fins deportivos ou
promocionais, os seus datos persoais, así como a súa imaxe dentro da proba a través de
fotografías, vídeo, etc.
De acordo coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter
persoal, o participante poderá exercer o seu dereito de acceso a estes ficheiros para rectificar
ou cancelar o seu contido total ou parcial. Para exercer este dereito deberá solicitalo por
correo electrónico a trgaleasport@gmail.com.
18 ASISTENCIA MÉDICA
A organización terá servizos médicos e ambulancias na área de partida / meta. Os servizos
médicos e o xuiz da competición teñen dereito a retirar da proba a calquera participante
que manifeste unha mala condición física durante o desenvolvemento da mesma.
19 SEGURO
Todos os participantes estarán cubertos por unha póliza de responsabilidade civil e accidentes
deportivos, que cubrirá accidentes que se producen como resultado directo do
desenvolvemento da proba. Quedan excluídos os casos derivados dunha condición latente,
imprudencia ou incumprimento das leis, normas de competencia, etc. Tamén se exclúen os
casos producidos polo desprazamento cara ao lugar da competición ou do mesmo. A
inscrición implica ler, comprender e adquirir o compromiso que segue: Certifico que estou en
boa condición física. Eximo de calquera responsabilidade que poida derivarse da
participación no evento a organización, patrocinadores comerciais ou patrocinadores,
empregados e outros organizadores. Coa conclusión do rexistro, todos os participantes ceden
os seus dereitos de imaxe á organización, que usará as imaxes de acordo coa Lei de
protección de datos.
20 ACEPTACIÓN DO REGULAMENTO
Todos os participantes, polo feito de rexistrarse e iniciarse na carreira, aceptan este
regulamento, e en caso de dúbida ou de que xurda algunha situación non prevista nela, serán
resoltos de acordo co disposto no Comité Organizador. e polas regras da FGA, RFEA e IAAF
en vigor.
NOTA: Esta proba pertence ao calendario oficial da Federación Galega de Atletismo e,
mediante o seu rexistro, o participante autoriza expresamente a transferencia dos datos
básicos a esta entidade para o tratamento, ante a compañía de seguros, do seguro
obrigatorio de accidentes e Responsabilidade civil, así como a xestión da licenza popular de
día de clasificación e probas de estradas. En calquera caso e conforme estableza a Lei de
protección de datos, o interesado poderá exercitar no futuro os seus dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición, por escrito ou por correo electrónico á Federación
Galega de Atletismo, Avenida de Glasgow 13, 15008 A Coruña.

[ Go Back ]