Calendario
Ver carrera

O Barco Valdeorras

07/05/2022 9:30 - 11:30

[ Go Back ]

Descripción A Consellería de Turismo de o Concello de O Barco de Valdeorras, en colaboración da Delegación da F.G.A
en Valdeorras o Clube ADAS O Barco , organiza a 2ª ANDAINA “TEMOS UN CAMIÑO”, que se desenrolará o
vindeiro 07 de Maio do 2022.
Proba incluída no Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo.
Andaina non competitiva.
1º.- As inscricións para a carreira se realizará a través a web de
( http://www.carreirasgalegas.com/ ) ou na oficina de turismo, situada no edificio multiusos do Concello de
O Barco.
2º.- As INSCRICIONS deberán estar no poder da Organización:
- “Temos un Camiño” antes das 23.59 h.do mércores 04 de Maio.
3º.- A inscrición estará limitada a 50 participantes por andaina, sendo a inscrición de balde.
4º.- Poderán participar os maiores de idade ou menores con autorización dos seus pais/nais ou titores (na
andaina no hai mínimo de idade, sempre que os/as menores vaian acompañados por un/unha titor/a) e
sempre que estean inscritas nos prazos e formas establecidos ao efecto pola Organización.
1º.- As distancias son orientativas.
O circuíto transcorrerá polo “Camiño de Inverno- Camiño de Santiago” saída en Entoma rematando na
igrexa de A Proba (O Barco) 8 Km.
DIFICULTADE BAIXA.
A Consellería de Turismo de o Concello de O Barco pon a dispoñibilidade dos participantes dun
bus que os levaran ata a saída da andaina e unha vez rematada voltará os puntos de recollida.
Na inscrición deberan sinalar se desexan este servicio.
“Temos un Camiño” Andaina
LUGARES DE RECOLLIDA
9:00 H. ESTACION DE BUS O BARCO
9:05 H. PRAZA DO CONCELLO
9:10 H. PRAZA DE VILOIRA
IIª ANDAINA “TEMOS UN CAMIÑO”
07/05/2022 O BARCO DE VALDEORRAS

INSCRICIÓNS:
CIRCUITO:
1º.- Faranse control de paso en varios puntos do circuíto que a organización establecerá durante o
transcurso da andaina polos cales terán que pasar os participantes
2º.-Todos os participantes o fan baixo a súa propia responsabilidade e polo feito de saír acepta o presente
regulamento.
3º.- Seguro: todos os participantes estarán amparados por unha póliza de Responsabilidade Civil e
accidentes deportivos, excluídos os casos derivados de un padecemento latente, imprudencia o
inobservancia das leis, da normativa da competición, etc. Tamén quedan excluídos os casos producidos
polo desprazamento; o lugar da competición ou dende o mesmo. Non se permitirá a existencia no
percorrido de ningún vehículo axeno a organización, estando estes últimos debidamente identificados.
4º.- A organización dispoñerá de SERVICIOS MÉDICOS E AMBULANCIA dende una hora antes do comezo
da carreira e ata media hora despois de pechar o acto. Os Servicios médicos, están facultados para retirar
da carreira a calquera participante que manifestase un mal estado físico durante o desarrollo da mesma.
Así mesmo, recomendase a todos os inscritos, leven a cabo antes de tomar parte na carreira un
recoñecemento de aptitude médico-deportivo que descarte calquera patoloxía que impida a súa
participación.
5º.- O descoñecemento de este regulamento non exime do seu cumprimento.
NOTA: Esta proba pertence ao Calendario Oficial da Federación Galega de Atletismo e mediante a súa
inscrición o corredor consente expresamente que os seus datos básicos sexan cedidos a esta entidade
para a tramitación, ante a compañía de seguros, dos seguros obrigatorios de accidentes e
Responsabilidade Civil así como a xestión da licencia de día de ranking popular e probas de ruta. En todo
caso e tal como establece a lei de Protección de Datos, o interesado pode exercer no futuro os seus
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito ou correo electrónico á
Federación Galega de Atletismo. Avda. de Glasgow 13 15008 A Coruña.
09.30 H 07 de Maio Andaina Curta 8 Km

[ Go Back ]