Calendario
Ver carrera

Arbo

18/11/2023 16:00 - 17:00

[ Go Back ]

Descripción REGULAMENTO
ARTIGO 1. PARTICIPANTES
Neste evento poderán tomar parte participantes federados e NON Federados. A idade mínima
para poder participar será de 11 anos.
ARTIGO 2. HORARIO E LUGAR DE SAÍDA e META
A saída e meta das probas estará situada na Praza do Concello de Arbo.
Ubicación google maps https://goo.gl/maps/aksyz1jDqwzaQv9S8
HORARIO
HORA LUGAR CATEGORIA
16:00 h Praza do Concello CARREIRA
(COMPETITIVA)
17:00 h ENTREGA DE PREMIOS
ARTIGO 3. CATEGORÍAS e DISTANCIAS
Poderán participar a partir dos 11 anos e anteriores.
Na carreira estableceranse as seguintes categorías:
 Escolar de 11 a 15 anos. 1 volta o circuíto ; 3,17 km
 Senior: de 16 a 34 anos. 2 voltas o circuíto ; 6,340 km
 Máster: de 35 anos en diante. 2 voltas o circuíto ; 6,340 km
ARTIGO 4. PERCORRIDO
O percorrido seguirá unha ruta de 3,17 km nos arredores do Concello de Arbo (Casa
Consistorial)
ARTIGO 5. INSCRICIÓNS E PRAZO
As inscrición realizaranse na web www.carreirasgalegas.com cos seguintes prazos e prezos:
CATEGORÍA PROBA PREZO PRAZO
MASTERS CARREIRA GRATUITO Ate o 16 de novembro ás
14:00 horas
SENIOR CARREIRA GRATUITO Ate o6 1 de novembro ás
14:00 horas
ESCOLARES CARREIRA GRATUITO Ate o 16 de novembro ás
14:00 horas
ARTIGO 6. PREMIOS
 Medalla ou trofeo ás/os tres primeiras/os clasificadas/os da carreira , sexa cal sexa a súa
categoría.
 Trofeo ao colectivo, clube ou asociación que aporte mais participantes á proba.
ARTIGO 7. AVITUALLAMENTO
Haberá servizo de avituallamento líquido na zona de meta a disposición dos participantes.
ARTIGO 8. RECOLLIDA DE DORSAIS
Realizarase na zona de saída / meta (Praza do Concello) desde ás 14:30 horas e ata 30’ antes
do comenzo da proba.
ARTIGO 9. RECLAMACIÓNS AOS RESULTADOS
As reclamacións ós resultados oficiais deberán formularse verbalmente ó xuíz árbitro da
Competición non máis tarde de 30 minutos despois da publicación dos mesmos. Todo o non
previsto no presente regulamento, resolverase de acordo cos regulamentos da FGA, e RFEA en
vigor.

[ Go Back ]