Calendario
Ver carrera

Bequerencia

06/08/2022 17:30 - 18:30

[ Go Back ]

Descripción 1. DENOMINACIÓN:
CARREIRA POPULAR BENQUERENCIA TERRA-MAR
2. EDICIÓN:
Oitava
3. ORGANIZA:
Concello de Barreiros
Asociación DeporƟva Augas Santas – Barreiros
4. COLABORAN:
Deputación Provincial de Lugo. Área de Deportes.
Xunta de Galicia. Secretaría Xeral para o Deporte
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Barreiros
5. LUGAR E DATA
5.1. Lugar:
San Pedro de Benquencia, Barreiros
5.2. Data:
6 de agosto de 2022
5.3. Horario:
Menores: 16.30 horas
Absoluta: 17.30 horas
6. PARTICIPANTES, CATEGORÍAS E DISTANCIAS POR CATEGORÍA
6.1. MENORES:
Saída a parƟr das 16.30 horas
CATEGORÍA ANOS NACEMENTO DISTANCIA PROBA HORA
Pituf@s
(non compeƟƟva e mixta)
2017 e posteriores 100 metros 16:30 h.
Sub-8
(non compeƟƟva e mixta)
2015/2016 200 metros 16:35 h.
Sub-10 2013/2014 540 metros 16:40 h.
Sub-12 2011/2012 1000 metros 16:50 h.
Sub-14 2009/2010 1.850 metros 17:00 h.
Sub-16 2007/2008 2.800 metros 17:10 h.
6.2. ABSOLUTA:
Saída ás 17.30 horas
Distancia:
- 5.750 metros de asfalto
- 300 metros beira da auga
- 1.250 metros de area
- TOTAL: 7.500 metros
CATEGORÍA ANO
Sub-23 2006/2000
Sénior 1988 - 1999
Veteran@s A 1978 - 1987
Veteran@s B 1968 - 1977
Veteran@s C Anterior de 1968
7. PERCORRIDO
7.1. MENORES:
Sub-16 Terra-Mar 2022 (3 voltas ao circuíto)
Sub-14 Terra-Mar 2022 (2 voltas ao circuíto)
8. INSCRICIÓN E PREZOS
Poderán parƟcipar na proba todas aquelas persoas que o desexen, estean ou non
federadas.
O prazo de inscrición rematará o MÉRCORES 3 AGOSTO.
A inscrición da carreira, ata o Domingo 31 de Xullo (incluído), ten un custo de 10 € na
carreira absoluta para aqueles corredores que posúan chip, e de 12€ para os corredores
que deban alugar o chip (terán que devolvelo despois da carreira).
A PARTIR DO LUNS 1 AGOSTO (incluído) terá un custo de 14 € corredores con chip e 16 €
os de aluguer.
A inscripción da carreira é graƟs para todas as categorías de menores.
A inscrición farase on-line nas seguintes páxinas web:
www.maiskmsbarreiros.gal
hƩp://www.championchipnorte.com
A proba está incluida dentro dos circuítos +kmsBarreiros e Tour Mariña, polos que os/as
inscritos/as parƟcipan automaƟcamente nestes circuítos.
9. ENTREGA DE DORSAIS E CHIPS DE CRONOMETRAXE:
Os dorsais e os chips de cronometraxe entregaranse o día da proba na carpa da
organización sita na zona de saída, ata media hora antes da proba.
10. TROFEOS E AGASALLOS DA CARREIRA
Categorías de Menores:
 @s tres primeir@s de cada categoría levarán un agasallo agás nas categorías
non compeƟƟvas.
Carreira Absoluta:
 Para o Campión e Campioa Absoluto/a, Trofeo.
 Para o resto de persoas clasificadas, Trofeo ás tres primeiras de cada categoría.
 Trofeo á/ao mellor atleta do Concello (masculino e femenino).
Ademais, obsequiarase ás persoas parƟcipantes cunha camiseta da proba (ata fin de
existencias por orde de inscrición.
11. SEGUROS
A proba atópase cuberta polo seguro que o Concello de Barreiros mantén subscrito coa
compañía Reale Seguros Generales, SA, con número de póliza 001332200001638.
Asemade conta tamén cun seguro de accidentes para cada unha das persoas
parƟcipantes na proba.
12. SERVIZOS ASISTENCIAIS
O evento contará con servizo asistencial de ambulancia e servizo médico, que asisƟrán a
todas as persoas parƟcipantes que o precisen.
Todos os percorridos estarán debidamente sinalizados. No caso da carreira absoluta,
esta será de carácter dinámico. Non se pechará o tráfico das vías rodadas, agás durante o
paso dos corredores, para o cal contarase cun vehículo e efecƟvos da Agrupación de
voluntarios de Protección Civil de Barreiros.
Asemade, contarase coa asistencia doutro vehículo municipal de apoio.
Ademais asisƟrán nas probas persoal auxiliar designado pola organización.
Aparcadoiros: Disporase dunha ampla zona de aparcadoiros o lado da saída.
13. OUTRAS DISPOSICIÓNS:
- Non estará permiƟdo o acompañamento dos parƟcipantes mediante o uso de vehículo
de axuda.
- O dorsal deberá ser colocado visiblemente na parte dianteira do/a corredor/a, sen
poder facer ningunha modificación no mesmo.
- Nas probas compeƟƟvas será obrigatoria a uƟlización do chip de cronometraxe. É
obrigatorio levar o chip na zapaƟlla.
- Si eres propietario do chip amarelo, debes compeƟr con él.
- Os corredores que alquilen chip teñen que devolvelo ó rematar a carreira.
- A inscrición implica a aceptación da publicación tanto dos nomes coma das imaxes das
persoas parƟcipantes nas clasificacións da proba, nos medios de comunicación e na
Internet.
- Dado o espírito deporƟvo da mesma non se admiƟrán reclamacións. A parƟcipación
leva implícita a aceptación do regulamento da proba.
- Todo o non previsto na presente memoria-regulamento resolverase de acordo co
Regulamento da F.G.A. e R.F.E.A. en vigor.
- A organización e os seus colaboradores non se fan responsables dos danos morais ou
materiais que a si mesmos ou a outras persoas ocasionen os parƟcipantes nas carreiras.
- A organización da proba resérvase a facultade de decidir sobre calqueira aspecto ou
circunstancia non contemplada neste regulamento.

[ Go Back ]