Calendario
Ver carrera

Celanova

03/04/2022 9:00 - 13:00

[ Go Back ]

Descripción VI Trail e andaina de Celanova

Data: domingo, 3 de abril de 2022.
Inscricións: Trail e Andaina de Celanova

:: Comenta a proba no foro de Carreiras de Montaña ::

Reglamento

Articulo 1.- Organización
O concello de Celanova en colaboración co clube Pato Blanco, organiza o próximo 3 de Abril o VI Trail e andaina de Celanova.

Articulo 2.- A proba
O “VI Trail e andaina de Celanova” é un evento deportivo que se levará a cabo no Concello de Celanova o día 3 de Abril, Domingo, do ano 2022. Iste evento deportivo consiste nunha carreira de Trail en dúas modalidades:
1ª Carreira larga de uns 22 km. Aproximadamente .
2º Unha carreira de Trail sobre a mesma distancia de 22 km. que se disputará por relevos, en equipos de dúas persoas, correndo a primeira parte uns 10 km. o primeir@ corredor e facendo os 12 km. restantes o segundo relevista. A zona de entrega do relevo@chip ou testigo” será na área recreativa da Ponte Grande.

Paralelamente haberá unha ANDAINA con duas distancias unha corta de 12 km. E outra larga de 22 km, sendo coincidente co recorrido do Trail.

TRAIL:
1. TRAIL LARGO: Distancia 22 km. aproximadamente con 749 metros de desnivel positivo con un grado de dificultad MEDIA.

2. TRAIL RELEVOS: Distancia 22 km. aproximadamente, realizando o primeiro relevista un tramo de 9 km. e entregando o “testigo ou chip” para que o segundo relevista complete os 12 km. restantes.

ANDAINA:
1. ANDAINA LARGA: 22 km sendo coincidente no percorrido e distancia coa Trail larga, excepto en dous obstáculos orográficos de alta dificultade que se suprimen con respecto o Trail.

2. ANDAINA CORTA: 12 Km. aproximadamente.

3.- Reglamento
A inscripción na proba implica a total aceptación de iste reglamento. O presente reglamento será de estricto cumplimento para todolos participantes do VI Trail e andaina de Celanova.

4.- Participación
Os participantes deberán respetar o medio no que se desenvolve a proba e manter limpo o entorno da mesma. Para elo deberán comer e beber sin deixar ningún envase fora dos recipientes, contenedores habilitados para o seu uso.

A edad mínima para participar en ambas probas é de 18 anos, cumpridos ata o día da proba.

Cada atleta debe ser consciente da que a súa condición física sexa a adecuada con respecto as características da proba, abstendose de participar ante calquera motivo, doenza, enfirmidade ou outra condición que poidera poner en peligro a súa condición física ou lle impidera finalizar a proba. É recomendable que todolos participantes realicen un examen médico deportivo que probe a súa capacidade para o desenvolvemento de iste tipo de actividade física.

A organización poderá retirar da proba a todo participante, que a xuicio das persoas que se encarguen da vixilancia e control da mesma, non se encontren en condicions físicas adecuadas para continuar.

O corredordo Trail de Celanova deberá levar o dorsal facilitado pola organización en todo momento en un lugar visible.

Està prohibido ir acompañado de outras persoas que non sexan participantes inscritos na proba.

5.-A Carreira
O recorrido da carreira estará señalizado con cintas de alta visibilidad, tablillas e outro tipo de señales, sendo obligatorio o paso por todolos controles establecidos. Estará señalizado o recorrido cada 50 ou 100 metros, salvo as zonas onde o sendeiro ou camino non teña ningún desvío para non contaminar o entorno , onde poderá aumentar a 200 mts. En todo caso en cada cruce haberá tablillas ou cintas de señalización.

O recorrido non estará pechado ao tráfico na súa totalidade, polo que os deportistas deberán extremar as precaucions e respetar o código de circulación vial.

Durante o transcurso da proba, os participantes deberán FACER CASO OS MEMBROS DA ORGANIZACIÓN da proba en todo momento. O non cumprimento de iste punto, implicará a descalificación inmediata.

A proba do Trail estará controlada de modo electrónico mediante o sistema de chips de MyLaps. Os participantes deberán portar o chip durante todo o recorrido, situando na zapatilla do coredor, xa que en caso contrario, as lecturas dos tempos non se realizan correctamente.

No recorrido haberá un punto de control de paso de atletas obligatorio.

No que respecta a proba de relevos, no punto marcado pola organización, teran que intercambiarse o chip , os dous relevistas, a modo de testigo para poder tomar o tempo total da parella participante e sacar clasificacions.

Haberá un tempo de corte de paso, quedando descalificado todo aquel participante no Trail, que as 12:15 horas non teña pasado polo último avituallamento situado na localidade de Castromao, kmt.18, sendo retirados e trasladados pola organización ata meta.

A organización contará para a seguridad eo bo funcionamento da proba cos servicios de ambulancia, médico, comunicación e protección civil. Así como un seguro de accidentes e RC que cubre todolos participantes na proba.

6. Inscripcions
As inscripcións son personales e intransferibles, queda prohibido ceder dorsales a outra persona. O inscribirse, cada atleta acepta plenamente o reglamento.

A inscripción a V Trail e andaina de Celanova iniciarase o Luns 21 de Febreiro de 2022 e poderan realizarse:
On Line a través da páxina web de championchipnorte
De maneira presencial :
- Deportes e Armería Núñez Enriquez en Celanova tlf. 988 432020
- Deportes Punguinsport tlf 988 431233
- Tienda RUN MANIAK en Ourense 988613503

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIONS, XOVES 31 DE MARZO, as 22:00.
Os precios das inscripcions serán:
Trail Largo individual (22 Km.):
12 euros dende o 21 de Febreiro ata o 23 Marzo.
15 Euros dende o 24 de Marzo ao 31 de Marzo.

Trail Relevos:
24 euros por parella-12 euros por participante- dende o 21 de Febreiro ata o 23 de Marzo.
30 euros por parella- 15 euros por participante- dende o 24 de Marzo ata o 31 de Marzo.

Andaina Larga e Corta:
8 euros dende o 21 de Febreiro ata o 31 de Marzo peche das inscripcions.

A inscripción a proba incluie:
Dereito de participación.
Seguro de accidentes e RC.
Prenda ou obsequio de participación.
Servicio médico e de ambulancia.
Avituallamento nos puntos habilitados.

7.- Avituallamentos
A organización porá a disposición de todolos participantes avituaxamentos repartidos durante o recorrido, onde poderan surtirse de auga, isotónico, fruta….
TRAIL LARGA ( individual): 5 avituallamentos ( 5 líquidos e 3 sólidos)
RELEVOS: O mesmo que na larga ( primer relevo 3 liquidos e 1 sólido e para o segundo relevo 2 líquidod e 2 sólidos)
ANDAINA LARGA: 4 avituallamenos (4 Líquidos e 3 sólidos).
ANDAINA CORTA: 1 avituallamento ( 1 líquido e sólido).

8.- Dereitos de imaxen
O participante acepta e dan o seu consentimento a organización para que poida utilizar as imaxes, videos e sonido dos participantes durante a proba, incluindo momentos previos e posteriores, dende a recollida de dorsais, entrega de premios e traslado dos participantes, para a promoción e difusión da proba sin ningún limite temporal para utilizalos, e nunca para o perxuicio das persoas.

9.- Categorías e premios
TRAIL INDIVIDUAL
Absoluto ( masculino e femenino) : Trofeo 1º e medalla @s 2º e 3º clasificad@s
Senior ( masculino e femenino)1983-2004 : Trofeo 1º e medalla @s 2º e 3º clasificad@s
Veteranos 40 ( masculino e femenino)1982-1973 : Trofeo 1º e medalla @s 2º e 3º clasificad@s
Veteranos 50 ( Masculino e femenino)1972 o + : Trofeo 1º e medalla @s 2º e 3º clasificad@s

RELEVOS por parellas
Modalidad A.: ( Dos Hombres) Trofeo a primeira parella clasificada e medallas as 2ª y 3ª parella clasificada.
Modalidad B.: ( Dos Mujeres) Trofeo a primera parella clasificada e medallas as 2ª y 3ª parella clasificada.
Modalidad C.: ( Unha muller e un home) Trofeo a primera parella clasificada e medallas as 2ª y 3ª parella clasificada.


Establecese a categoría especial “empadroados na Mancomunidade de Celanova”.
PREMIOS LOCALES, empadronados na Mancomunidade de Celanova.
TRAIL INDIVIDUAL
Absoluto ( masculino e femenino) : Trofeo 1º e medalla para o 2º e 3º clasificad@
Senior ( masculino e femenino)1983-2004 : Trofeo 1º e medalla para o 2º e 3º clasificad@
Veteranos 40 ( masculino e femenino)1982-1973 : Trofeo 1º e medalla para o 2º e 3º clasificad@
Veteranos 50 ( Masculino e femenino)1972 o + : Trofeo 1º e medalla para o 2º e 3º clasificad@

RELEVOS por parellas
Modalidad A.: ( Dos Hombres) Trofeo a primeira parella clasificada e medallas as 2ª y 3ª parella clasificada.
Modalidad B.: ( Dos Mujeres) Trofeo a primera parella clasificada e medallas as 2ª y 3ª parella clasificada.
Modalidad C.: ( Unha muller e un home) Trofeo a primera parella clasificada e medallas as 2ª y 3ª parella clasificada.

Ademais premio ao participante masculino e femenino de maior idade que remate o trail. E premio ao equipo con maior participación.

Os premios non son acumulativos, e en caso de ter premio como local e como absoluto, teran preferencia para a adxudicación o absoluto.

Para poder acceder os premios na categroía de relevos e imprescindible completar os dous recorridos íntegramente.

EQUIPOS
No trail largo poderase participar tamen por equipos. Estos estarán compostos por un minimo de 4 compoñentes, sendo al menos un de diferente sexo. No momento da inscripción en championchipnorte deberase señalar o equipo co que se vai a participar. O tempo final será a suma dos catro mellores tempos, sendo polo menos un de iles de diferente sexo. Trofeo aos 3 primeiros clasificados.

10.- Outras normas:
Poderá ser descalificado el atleta que incumpla alguna de las siguientes normas:
- Incumprir o presente regalmento.
- Non pasar polo control de saida ou intermedio.
- Deixar basura no camino ou non respetar o medioambiente.
- Non completar o percorrido completo.
- Negarse a presentar o dorsal.
- Perder ou cambiar o dorsal.
- Ignorar as indicacions da organización.
- Presentar algunha conducta antideportia.
- Negarse a socorrer a outro participante en dificultades obvias ou que poidan suponer un peligro para a súa integridade física e moral.
- Sobrepasar o tempo de corte no avituallamento.
- A organización non se fará responsable de ningunha lesión que non teña que ver ca proba.
- Os participantes exonerarán a organización de toda responsabilidad en caso de accidente ou lesión ocasionada por imprudencias dos propios participantes, ou como consecuencia de realizar o recorrido tanto do trail como da andaina.

Por último, calquer atleta que por iniciativa propia decida retirarse da proba, deberá informar a organización o antes posible, para evitar que os servicios de asistencia centren a sua atención nun atleta supostamente desaparecido e descuidando asi o apoyo o resto dos atletas da proba.

:: Comenta a proba no foro de Carreiras de Montaña ::

Información actualizada a 16/3/2022

[ Go Back ]