Calendario
Ver carrera

Ourense - Carreira do 21

03/04/2022 11:30 - 12:30

[ Go Back ]

Descripción Carreira do Vinteún
X Circuíto Correndo por Ourense

Data: domingo, 3 de abril de 2022 a partires das 11:00 h. (absoluta ás 11:30 h.).
Web: Consello Municipal de Deportes de Ourense
Inscricións: Correndo por Ourense

:: Comenta a proba no foro de Carreiras Populares ::

DATA E LUGAR
O Circuíto “Correndo por Ourense 2022” está integrado por 6 carreiras:

NÚM. DATA NOME
1ª DOMINGO 03/04/2022 CARREIRA DO VINTEÚN
2ª SÁBADO 28/05/2022 CARREIRA DO COUTO (nocturna)
3ª SABADO 11/06/2022 CARREIRA DO CENTRO (nocturna)
4ª DOMINGO 04/09/2022 CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA
5ª DOMINGO 25/09/2022 CARREIRA DA PONTE
6ª DOMINGO 23/10/2022 CARREIRA DA CARBALLEIRA

➢ Estas probas pertencen ao calendario da Federación Galega de Atletismo e estarán controladas polo Comité Galego de Xuíces e Cronometradores da FGA (Delegación de Ourense).

➢ En función de diferentes continxencias pode variar algunha destas datas.

➢ Para entrar na clasificación xeral será preciso que os atletas participen en 5 carreiras. No caso de participar en todas, desestimarase o peor resultado.

HORARIOS E PERCORRIDOS

CARREIRA DO VINTEÚN - DOMINGO 03/04/2022
11,00h: Pitufos
11,05h: Benxamín, Alevín
11,15h: Infantil e Cadete
11,30h: Xuvenil, Júnior, Promesa, Senior e Máster

Rúa Madre Soledad, Avda. Santiago, Rúa do Vinteún, Río Corzos, Río Mao, Río Cobas, Río Camba, Avda. Santiago, Rúa do Vinteún, Río Corzos, Rúa Madre Soledad.

CARREIRA DO COUTO - SÁBADO 28/05/2022
22,00h: Pitufos
22,05h: Benxamín, Alevín
22,15h: Infantil e Cadete
22,30h: Xuvenil, Júnior, Promesa, Senior e Máster

Rúa Dalí, Ervedelo, Juan de Anges, Remedios, rotonda cara Antonio Puga, Ervedelo, Juan de Anges, Remedios, Dalí.

CARREIRA DE CORPUS - SABADO 11/06/2022
22,00h: Pitufos
22,05h: Benxamín, Alevín
22,15h: Infantil e Cadete
22,30h: Xuvenil, Júnior, Promesa, Senior e Máster

Rúa do Paseo, Concello, Xoán XXIII, Progreso, Avda. de Pontevedra, Lamas Carvajal, Paseo.

CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA - DOMINGO 04/09/2022
11,00h: Pitufos
11,05h: Benxamín, Alevín
11,15h: Infantil e Cadete
11,30h: Xuvenil, Júnior, Promesa, Senior e Máster

Pista de atletismo, Campus universitario, Casarellas, Bamio, Rabaza, Mende, Ponte Lonia, Villaamil e Castro, Campus universitario (norte), Pista de atletismo.

CARREIRA DA PONTE - DOMINGO 25/09/2022
11,00h: Pitufos
11,05h: Benxamín, Alevín
11,15h: Infantil e Cadete
11,30h: Xuvenil, Júnior, Promesa, Senior e Máster

Saída: Francisca Herrera (12 de Outubro), Avda. de Santiago, Basilio Álvarez (ida e volta), Avda. Caldas, J. Antonio Moretón,
Ribeiriño, Avda. Caldas, Mercado, Rosalía de Castro, Vicente Risco (ata a rotonda e volta ata a meta).

CARREIRA DA CARBALLEIRA - DOMINGO 23/10/2022
11,00h: Pitufos
11,05h: Benxamín, Alevín
11,15h: Infantil e Cadete
11,30h: Xuvenil, Júnior, Promesa, Senior e Máster

Praza da Lexión, Castelo Ramiro, Hórreo, Paspallás, Salto do Can, Rula, Castelo Ramiro, Praza da Lexión.

➢ Os percorridos por categorías están especificados na información gráfica do Circuíto, pero por necesidades organizativas e/ou de seguridade cidadá poden ser modificados.

➢ Ao longo do percorrido, a Organización poderá establecer tantos controis como estime oportunos.

➢ Establécese un tempo de corte (peche do circuíto) de 1 hora desde a saída dos e das atletas.

➢ É obrigatorio seguir a sinalización e as indicacións marcadas pola Organización.

➢ O avituallamento estará situado na meta.

PARTICIPANTES
As categorías son as seguintes:

CATEGORÍAS ANO DE NACEMENTO
PITUFOS Nados/as en 2015 e posteriores
SUB10 Nados/as en 2013 e 2014
SUB12 Nados/as en 2011 e 2012
SUB14 Nados/as en 2009 e 2010
SUB16 Nados/as en 2007 e 2008
SUB18 Nados/as en 2005 e 2006
SUB20 Nados/as en 2003 e 2004
SUB23 Nados/as en 2000, 2001 e 2002
SENIOR Nados/as en 1999 ata máster
MÁSTER A De 35 a 44 anos
MÁSTER B De 45 a 54 anos
MÁSTER C De 55 a 64 anos
MÁSTER D Maiores de 65
ABSOLUTA
➢ Para que os Máster non varíen de categoría ao longo do Circuíto establécese a data da primeira carreira do Circuíto para o cálculo das idades.
➢ Poderán participar atletas federados e non federados.
➢ Deberán atender en todo momento as indicacións da Organización.

INSCRICIÓN
a) As inscricións realizaranse na páxina web carreirasgalegas.com facendo constar todos os datos requiridos no procedemento de inscrición, o que dará dereito á cobertura dos seguros de RC e de accidentes.

b ) O prazo para inscribirse comeza o día 14 de marzo e remata o mércores anterior a cada carreira, volvéndose abrir o luns seguinte a cada proba.

c) A inscrición no circuíto ten un custe de 7€ (6 carreiras) para as categorías sub20, sub23, senior e máster. Para as demais categorías será gratuíta.

d) A inscrición e o dorsal con chips integrados, son únicos para todo o Circuíto, por tanto, os/as atletas inscritos/as nalgunha carreira do Circuíto quedan automáticamente inscritos/as para todas as restantes e deben conservar o dorsal en boas condicións. É obrigatorio levar o dorsal ben visible no peito.

e) Unha vez realizada a inscrición non se devolverá o seu importe.

f) No caso de que o corredor perda o Dorsal con chip integrado, entrégaselle un dorsal de incidencias que deberá conservar para o resto de carreiras do circuíto. O atleta deberá facer o pagamento na pasarela de pagos de carreiras galegas antes do mercores anterior a carreira e recollerase na secretaría da competición na que participe dende 90 minutos ata 30 minutos antes da carreira.

g) Na categoría de pitufos corren sen chip.

h) A participación de atletas estranxeiros e doutras federacións autonómicas, rexerase polas normas recollidas na CIRCULAR Nº: 351/2019: “REGLAMENTO DE COMPETICIONES” http://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/2020124124530.pdf

i) Aqueles atletas que sabendo da súa imposibilidade para participar nesta proba, proporcionen datos falsos para poder facelo, serán descualificados.

j) A Organización, de acordo coa normativa RFEA e previo informe da FGA, rexeitará a inscrición dos corredores federados doutras federacións autonómicas que excedan os límites fixados pola RFEA para competicións de ámbito autonómico.

k) A recollida presencial dos dorsais con Chips integrados realizarase o sábado previo á primeira carreira do Circuíto, no Pavillón dos Remedios, de 10:00h. a 20:00h. Con carácter extraordinario poderase recoller na secretaría da primeira competición na que participe dende 90 minutos ata 30 minutos antes de que empece a primeira proba. Nas seguintes probas recollerase no horario de oficinas no Pavillón dos Remedios.

Ao finalizar o circuíto non será necesaria a devolución do dorsal con chip integrado.

l) O control das inscricións, dorsais, chips, resultados e secretaría será realizado por procedementos automatizados.

m) Gravarase a chegada para solventar calquera reclamación. As incidencias que surxan de inscricións, clasificacións,..., serán resoltas polos técnicos da Federación Galega de Atletismo.

n) Todos/as os/as participantes coa súa inscrición aceptan integramente o presente regulamento e autorizan á Organización para poder facer uso das imaxes, fotografías e/ou vídeos do evento.

CLASIFICACIÓN E PREMIOS
a) A puntuación en cada carreira correspóndese co posto alcanzado na clasificación (diferenciada entre homes e mulleres), de maneira que os/as que teñan menos puntos serán os/as primeiros/as clasificados/as.

b ) Todos/as os/as que estean na Clasificación Xeral por participar en 5 carreiras recibirán un agasallo e os/as tres primeiros/as de cada categoría recibirán un trofeo.

c) Clasificación Xeral Individual: masculina e feminina.
▪ 1º/1ª clasificado/a: Trofeo e 300€ en material deportivo.
▪ 2º/2ª clasificado/a: Trofeo e 200€ en material deportivo.
▪ 3º/3ª clasificado/a: Trofeo e 100€ en material deportivo.

d) Para poder recoller os premios e os trofeos deberase xustificar documentalmente o ano de nacemento dos/das atletas por medio de DNI ou documento legal en vigor.

e) A entrega de trofeos (19h) e agasallos (de 10 a 20 h) efectuarase no lugara e data anunciado con antelación suficiente.

f) Na categoría de Pitufos, todos os participantes que cheguen a meta recibirán un agasallo en cada carreira. Poderanse facer varias quendas de saída, a criterio da Organización, para un mellor desenvolvemento da chegada á meta, a entrega de medallas e a seguridade dos cativos.

g) Todos os trofeos que non se recollan o día da entrega oficial estarán os 8 días seguintes a disposición dos corredores na sede do organizador. A partir desa data enténdese que se renuncia a eles.

h) No caso de empate resolverase coa suma de postos na clasificación xeral, resultando gañador o que menos puntuación obtivera. De persistir o empate será o Comisión Técnica do Correndo por Ourense quen decida o criterio para resolvelo.

RESPONSABILIDADE
a) É imprescindible estar inscrito/a para ter cobertura dos seguros de RC e de accidentes.

b ) Todos/as os/as inscritos participan voluntariamente baixo a súa responsabilidade e admiten gozar dun nivel de condición física suficiente para afrontar esta carreira.

c) A Organización:
1) Responsabilízase dos accidentes que se rexistren dentro do percorrido, pero declina toda responsabilidade en caso de padecemento latente, accidente por abandono do itinerario establecido ou neglixencia do/a participante.

2) Contará con servizos médicos a disposición dos/as corredores/as e coa colaboración da Policía Local de Ourense e de Protección Civil nos puntos máis estratéxicos do percorrido.

3) Recoméndalle aos/ás participantes someterse a un recoñecemento médico previo coa fin de minimizar os riscos que entraña a realización de actividade física.

4) Non se fai responsable dos obxectos de cada participante, pero disporá no Pavillón dos Remedios de taquillas, tendo en conta que para o seu uso é necesario traer un candado, (Couto, Centro, Ponte, no resto non).

5) Porá a disposición de todos os participantes duchas e servizos de aseo. (Couto, Centro, Ponte no Pavillón dos Remedios, 21 no Divino Maestro, Carballeria no CIFP, Universidade na pista de atletismo).

6) Non se fai responsable dos danos que a si mesmos ou a outras persoas ocasionen os/as participantes deste circuíto.

7) A Organización prohibe a utilización de reprodutores de música con auriculares pola seguridade dos propios participantes nas carreiras

8 ) A Organización non se fai responsable das consecuencias que deriven dunha inscrición defectuosa e/ou errónea por parte do/a corredor/a ou persoa na que delegue.

O feito de inscribirse nesta carreira supón unha declaración responsable por parte do/a atleta dos datos que aporta, aínda que, se obtén un premio, deberá presentar a documentación acreditativa pertinente.

No momento de formalizar a inscrición, os participantes estarán declarando a súa responsabilidade sobre os seguintes termos:
✔ Que teño lido, entendido, aceptado e me comprometo a cumprir o protocolo de prevención COVID-19 desta proba, colaborando en todo o posible coa Organización.
✔ Que teño lido, entendido, aceptado e me comprometo a cumprir o Regulamento desta proba, colaborando en todo o posible coa Organización.
✔ Que cumpro os requisitos de admisión establecidos no documento Protocolo COVID obriga de información e consentimento informado, non sendo grupo de risco.
✔ Que non convivo con ninguén que sexa grupo de risco, ou que no caso de que así sexa, participa na actividade baixo a súa propia responsabilidade.
✔ Que son consciente dos riscos que implica a participación na actividade no contexto da crise sanitaria provocada pola COVID-19, e que asumo baixo a miña propia responsabilidade.

É importante ter en conta que esta declaración responsable, conformada de xeito obrigatorio no momento da formalización da inscrición, fará referencia ao día de cada proba. Polo que, no caso de non poder cumprir algún dos ítems anteriores, o/a atleta non tomará parte na carreira.

O evento cumprirá en todo momento coas recomendacións establecidas para eventos e actividades deportivas no contexto da nova normalidade provocada pola COVID-19, partindo do protocolo FÍSICOVID–DXT GALEGO da Federación Galega de Atletismo, certificado pola Secretaría Xeral para o Deporte, e en función da evolución da pandemia estará sometida, en todo caso, ao cumprimento das normas de prevención da COVID19 que establezan as autoridades sanitarias en cada momento. Polo que a organización, por causas de forza maior, reservaranse o dereito de realizar os cambios que sexan necesarios.

DESCUALIFICACIÓN
a) Será motivo de descualificación, entre outros, os seguintes aspectos:

1) Non seguir a sinalización específica da carreira (vallas, cintas...) ou as directrices do persoal que intervén na Organización, que irá debidamente identificado.

2) Non completar todo o percorrido ou non pasar os controis.

3) Non levar dorsal ou manipulalo.

4) Falsificar datos persoais, ou a suplantación da identidade.

5) Utilizar vehículos de axuda ou mesmo bicicletas, patíns.

6) Ir acompañado doutras persoas que non sexan participantes inscritos na proba ou
inscritos noutras categorías.

7) Cando continuar a participación supoña un risco para a súa propia seguridade, para outros atletas ou para o desenvolvemento da proba.

8 ) Calquera outra circunstancia non prevista no presente regulamento pero que a Organización considere que é motivo de descualificación.

RECLAMACIÓNS
a) As reclamacións deberán ser feitas ao xuíz árbitro ata 30 minutos despois da publicación oficial dos resultados.
b ) Todo o non disposto neste regulamento rexerase polas normas de Competición da FGA, RFEA e WA para a presente tempada, así como todo o regulamentado por instancias superiores.

O presente Regulamento pode ser modificado para a súa mellora por parte da Organización.

:: Comenta a proba no foro de Carreiras Populares ::Información actualizada a 20/3/2022

[ Go Back ]