Calendario
Ver carrera

Vila de Cruces

12/06/2022 11:00 - 12:30

[ Go Back ]

Descripción REGULAMENTO DA Á/ CARREIRA POPULAR “O GALO CORRE “DE VILA DE CRUCES
12 de Xuño 2022
1- 0 Concello de Vila de Cruces organiza a V carreira popular “ 0 Galo corre “en Vila de Cruces que se celebrará o 12 de Xuño de 2022. Tratase de una proba de carreira a pé non federada que contará co apoio técnico de que levará a cabo as inscripción e a cronometraxe da carreira.
2- Esta carreira contará con varias categorias nas que se poden participar. No seguinte cadro describimos as categorias, distancias e horarios de cada proba.
Categoria Ano de nacemento Distancia Horario
Sub - 6 Nados en 2017 e posteriores 100 m. 12:45 h
Sub - 8 Nados en 2015-2016 250 m. 12:40 h.
Sub - 10 Nados en 2013-2014 650 m. 12:30 h.
Sub - 12 Nados en 2011-2012 650 m. 12:30 h
Sub - 14 Nados en 2009-2010 1600 m. 12:10 h
Sub - 16 Nados en 2007-2008 1600 m. 12:10 h
Sub - 18 Nados en 2005-2006 10.000 m 11:00 h.
Sub - 20 Nados en 2003-2004 10.000 m. 11:00 h.
Sub - 23 Nados en 2000-2001-2002 10.000 m. 11:00 h.
Senior Nados en 1999 ata 1988 10.000 m. 11:00 h.
Veteran A Nados en 1987 ata 1982 10.000 m. 11:00 h.
Veteran B Nados en 1981 ata 1973 10.000 m. 11:00 h.
Veteran C Nados en 1972 ata 1963 10.000 m. 11:00 h.
Veteran D Anteriores ao 1962 10.000 m. 11:00 h.
3- 0 prazo de inscripción permanecerá aberto ata o 10 de Xuño. Para facer a inscripción será necesario apuntarse antes desa data na páxima www.emesports.es
4- O prezo da carreira variará enfunción da categoría dos participantes sendo: d Gratuito: da categoría Sub 6 ata Sub 16 ( este Incluido )
# 7 Euros: da categoría Sub 18 (incluida) en diante
5- 0 precio da inscripción inclúe:
# Dorsal personalizado da proba
# Seguro de accidentes deportivos # Servicio de ambulancias
# Regalo de participación na carreira popular “ 0 galo corre “ # Avituallamento durante a carreira e o remate da mesma
# A organización ofrecerá a posibilidade de ducharse no pavillón municipal de Vila de Cruces que está situado a 700 m. da saída 42•- 47’29.5”N 8°09*56.4”W
6- A saída e a chegada da carreira terá lugar na Praza do Concello “Juan Carlos I “ 42-" 47’38.0”N 8' 10’11.8”W
7- A organización habilitará unas zonas onde os participantes poderán deixar as súas pertenzas durante a realización da probaasí mesmo, a organización non se fará responsable de calquera problema que ocurra nos espacios habilitados
8- Todos os participantes polo leito de tomala saída, aceptan o presente regulamento e a cesión dos dereiros de imaxe( sen fins comercias) á organización
9- 0 percorrido da carreira será polo casco urbano de Vila de Cruces, dito percorrido estrá cerrado ao tráfico durante o periodo da mesma, aínda así recomendamos a todos os participantes presten atención por si algún vehículo se salta calquera señalización que estea colocada paera o corte da circulación
10- AV Carreira popular de Vila de Cruces “ 0 galo corre” contará con servicio de ambulancia para calquera incidente que se poida producir durante a realización da proba. A organización non se fará responsable dos accidentes, nos que puidera ser causa, a neglixencia dos participantes. Recomendamos a todos os participantes que se teñen alguna doenza ou limitación que poida requerís una atención especial no desenvolvemento da proba o comuniquen á organización, de non facelo as consecuencias serán sempre da súa responsabilidade
11- A todos os participantes se lle dará o dorsal personalizado correspondente á súa categoría, que deberá colocar no peito de forma visible para a súa identificación durante a proba e a chegada a línea de meta. A recollida de dorsais farase o mesmo día da proba, o 12 de Xuño, na praza do Concello “Juan Carlos I”, dende 1 hora anrtes de cada proba. No dorsal da proba irá o chip para a cronometraxe
12- A organización colocará ao longo do percorrido puntos de control, os cales serán descalificantes para os que cometan alguna irregularidade
13- A organización colocará un punto intermedio de posto de auga na carreira absoIuta,e despois na chegada haberá froita e demais alimentos e auga para todos os participantes
14- A organización conta con un seguro de responsabilidade civil e contratará outro de accidentes, pero cada participante, polo mero leito de formalizar a inscripción. Faise responsable individualmente dos danos que cause no desempeño da actividade, sempre e cando esta nonse realice nas condición establecidas ou dentro dos circuitos delimitados. A organización tampoco se responsabilizará dos obxetos personais que poidan extraviarse ou danarse nas zonas que habilitará
15- A entrega dos trofeos faranse ao acabar todas as probas # Os trofeos non serán acumulativos
# Medallas para as categorías Sub -6, Sub-8, Sub-10 e Sub-12
# Trofeo para os 3 primeiros clasificados, mulleres e homes de cada categoría
16- 0 leito de inscribirse na carreira suporá a TOTAL aceptación das bases que conforman este regulamento, polo que o descoñecemento das mesma non exime do seu cumprimento

[ Go Back ]