Calendario
Ver carrera

Lugo - Corre con Nós

26/06/2022 13:00 - 14:00

[ Go Back ]

Descripción 1ª PROBA (ata 500 mt.) 12:00 H
 CATG. MINI (cumplen 5 a 7 anos no 2022) ------------------ SEN CHIP
2ª PROBA (entre 500 mt. e 1.000 mt.) 12:10 H
• CATG. SUB 10 ....................................................(cumplen 8-9 anos no 2022)
• CATG. SUB 12 ....................................................(cumplen 10-11 anos no 2022)
3ª PROBA (entre 1.000 mt. e 2500 mt) 12:25 H
• CATG. SUB 14 ....................................................(cumplen 12-13 anos no 2022)
• CATG. SUB 16 ....................................................(cumplen 14-15 anos no 2022)
4ª PROBA ( entre 3.000 mt. e 6.000 mt. ) 13:00 H
• SUB 18 ( cumplen 16 e 17 anos no 2022)
• SUB 23 (cumplen entre 18 e 22 anos no 2022)
• SENIOR (cumplen 24 a 29 anos no 2022)
• VETERÁN/A +30 (cumplen 30 a 34 anos no 2022)
• VETERÁN/A +40 (cumplen 40 a 44 anos no 2022)
• VETERÁN/A +50 (cumplen 50 a 54 anos no 2022)
• VETERÁN/A +60 (cumplen 60 a 64 anos no 2022)
CARREIRA ÚNICA DOMINGO 26 XUÑO
2022 12:00 H GRAN PREMIO LARSA CCNOS 2022
Xoves 23 / Venres 24/ Sábado 25 de Xuño en horario de apertura
comercial en INTERSPORT LUGO (Edificio Pimentel en rúa Bispo
Aguirre 3)
 Inscricións GRATUITAS para a proba entre o 16 e o 21 de Xuño de 2022 ata ás 23:59 h.
• As inscricións faranse na páxina web de www.championchipnorte.com
Tod@s @s menores de idade deberan de inscribirse co consentimento expreso do pai/nai ou titor legal.

Se non tes CHIP AMARELO doutros anos, e o adquirirche por internet, deberás de recollelo co teu dorsal.
INSCRICIÓNS PARA A PROBA
RECOLLIDA DE DORSAIS
E CHIPS ATLETAS INSCRIT@S
CORRE CON NÓS 2022 – GRAN PREMIO LARSA
• E OBRIGATORIO LEVAR O DORSAL, e non alterar nin manipular o mesmo tapando ou ocultando parte da publicidade impresa, podendo no
caso contrario a Organización descualificar ao/á corredor/a.
• Para participar nesta proba é OBRIGATORIO portar o chip amarelo de Championchip para poder saír nas clasificacións ( se non o tes poderalo
adquirir ou facer a túa inscrición no circuíto na páxina de www.championchipnorte.com ) e tamén portar o dorsal claramente colocado na parte
frontal da camiseta.
• O atleta que non porte o chip non poderá entrar na clasificación da proba.
• O atleta que non porte o dorsal, non terá dereito ó avituallamento final de carreira e deberá desviarse do embudo final o rematar a súa carreira pois non
poderá ser identificado pola organización como participante da proba, podendo chegar a ser descualificado se así o estima a organización de carreira
por non cumprir o regulamento.
• Os CHIPS son persoais e intransferibles polo que a suplantación da personalidade dos atletas, sancionarase coa descualificacion da proba anulando
todos os dereitos adquiridos coa inscrición.
• No caso de Perda do Chip, o/a atleta poderá mercar outro a través da páxina de Championchip o mesmo prezo de 20 € adultos / 5€ menores (aluguer).
 Todas as categorías. exceptuando a MINI terán que levar un CHIP Championchip BRANCO que alugarán no momento da inscrición, salvo que
sexan propietarios de chip amarelo, ou o merquen no proceso de inscrición.
 FINALIZAR A PROBA (Frigsa) deberá de devolverse o CHIP BRANCO .
 LEMBRAMOS QUE SE TES O CHIP VERDE PODES DEVOLVELO NA CARPA DE CHAMPIONCHIPNORTE DISPOSTA NA ZONA DE
SAIDA (xa houbo un periodo previo de devolucion anunciado a todoslos/as propietarios/as)
 Os chips recolleranse xunto co dorsal
OBRIGATORIEDADE DE
PORTAR O CHIP
E O DORSAL EN CADA PROBA
USO DO CHIP POLAS CATEGORIAS MENORES
SUB10 - SUB12 - SUB14 – SUB16
CLASIFICACIÓNS INDIVIDUAIS DE MENORES
GRAN PREMIO LARSA CCNOS 2022
CORRE CON NÓS 2022 – GRAN PREMIO LARSA
Esta é a clasificación por CATEGORÍAS DE MENORES.
 Categorías SUB10-SUB12-SUB14-SUB16
 Trofeo para 1º/1ª categorías Feminina/Masculina SUB10-SUB12-SUB14-SUB16
 Medalla de Prata para @ Segund@ clasificad@ de cada categoría.
 Medalla de Bronce para @ Terceir@ clasificad@ de cada categoría.
CLASIFICACIÓN FINAL INDIVIDUAL POR CATEGORÍAS Fem. / Mas.Diploma Honorífico pa
 TROFEO PARA O GAÑADOR E GAÑADORA ABSOLUTOS DA PROBA
 Trofeo para as 3 primeir/os Clasificados/as de cada Categoría Absoluta.
 O FEITO DE INSCRIBIRSE NESTE PROBA IMPLICA A ACEPTACIÓN DO REGULAMENTO e declara recoñecer e aceptar que a
Organización poderá facer uso das imaxes das probas con fins puramente informativos e promocionais do evento.
 Todos os participantes, estarán cubertos por un seguro de accidentes para a proba
 De acordo co que establece a Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, da protección de datos de carácter persoal, o participante poderá exercer o
seu dereito de acceso a estes ficheiros co obxecto de rectificar ou cancelar de forma parcial ou total o seu contido. Para exercitar este dereito deberá
solicitalo nas direccións indicadas na ficha de inscrición.
 Os organizadores e colaboradores das probas non se farán responsables dos danos morais, materiais ou persoais que así mesmos e a outras persoas
ocasionen ós participantes das carreiras.
 Dado o carácter estritamente deportivo e popular destas probas, non se admitirán reclamacións sobre os resultados das carreiras.
 A participación leva implícita a aceptación do Regulamento do circuíto CCNOS.

[ Go Back ]