Calendario
Ver carrera

Miño

19/11/2023 9:00 - 12:30

[ Go Back ]

Descripción REGULAMENTO
1.1 ORGANIZACIÓN
O Club Trail Running Galea Sport, xunto co concello de Miño, organizan o III Trail "Concello de
Miño" Boucelo – San Ramón, no concello de Miño (provincia de A Coruña), baixo o control
técnico da Federación Galega de Atletismo, a través da súa delegación en A Coruña.
1.2 LUGAR DA PROBA
A proba, para todas as distancias, realizarase integramente no municipio de Miño, con saída
e chegada no entorno do pavillón municipal.
Imaxe 1. Situación do concello de Miño (Ría de Betanzos)
O entorno do pavillón dispón de espazo de aparcadoiro para os participantes, gardarroupa,
duchas e vestiarios, así como espazo para a colocación dos servizos anexos á proba como
recollida de dorsais e avituallamentos.
A saída e chegada das probas terá lugar na recta diante do pavillón.
Recoméndase aparcar no entorno da praia e chegar ao pavillón a pé seguindo o itinerario
recomendado:
Imaxe 2. Situación do pavillón municipal e aparcadoiros na praia (Concello de Miño)
Imaxe 3. Pavillón Municipal de Deportes de Miño, lugar de saída e meta das probas
Os circuítos discorren case na súa totalidade por camiños e sendas naturais do concello de
Miño, con saída e chegada no entorno do pavillón municipal.
Os circuítos estarán abertos á circulación pero completamente vixiados pola Policía Municipal
e Protección Civil do Concello de Miño, que regularán o tráfico nos cruces mais importantes
e evitando o acceso destes vehículos cando os participantes fagan uso de vías principais.
Pavillón municipal de Miño
1.3 MODALIDADES
O trail de longa distancia é un percorrido cunha distancia de 23,200 km e un desnivel positivo
aproximado de 885 metros. O trazado discorre nun 95% por camiños de terra e sendas, cun
5% de asfalto.
O trail de curta distancia é un percorrido cunha distancia de 13,300 km e un desnivel positivo
aproximado de 450 metros. O trazado discorre nun 90% por camiños de terra e sendas, cun
10% de asfalto.
A andaina é un percorrido case idéntico ao trail curto, salvo nun desvío de 500 metros, cunha
distancia de 12,650 km e un desnivel positivo aproximado de 410 metros. O trazado discorre
nun 90% por camiños de terra e sendas, cun 10% de asfalto.
A andaina ten un perfil difícil polo que, pese a ser non competitiva, recoméndase un estado
físico óptimo para a súa realización.
Ao final deste regulamento inclúense mapas de trazado cos perfís correspondentes.
Establécese un tempo máximo para a realización do trail de longa distancia de 3,5 horas, polo
que ás 12:30 procederase ao peche da meta e finalización do control técnico e horario da
proba.
1.4 DATA E HORA DA PROBA
A proba terá lugar o 19 de novembro de 2023 a partir das 09:00 horas, con diferentes horarios
de saída dependendo da proba:
- Trail de longa distancia: 09:00 horas
- Trail de curta distancia: 09:15 horas
- Andaina: A continuación do trail de curta distancia
1.5 PARTICIPANTES
A proba estará aberta a todas as persoas que desexen participar, xa sexan atletas federadas
ou non, e o seu carácter será popular, independentemente do sexo ou a nacionalidade.
Cada persoa participa baixo a súa responsabilidade, sendo plenamente consciente de que
ten unha condición física suficiente para afrontar a proba. A organización non é, polo tanto,
responsable dos accidentes ou danos que os participantes poidan recibir ou producir; Non
obstante, a organización terá un seguro de responsabilidade civil e accidentes para todos os
participantes.
Todos os participantes, tomando a saída, aceptan estas regras e regulacións. En caso de
dúbida, a organización decidirá.
Está prohibido cortar ou dobrar dorsais.
O control da carreira será realizado polo Comité Xuíces da Federación Galega de Atletismo.
O descoñecemento das bases e do regulamento non exime o cumprimento.
Todo o que non estea incluído neste regulamento resolverase de acordo coas normas da
RFEA e da FGA para as probas de estrada en vigor.
A idade mínima para participar na ANDAINA e no TRAIL establécese nos dezaoito anos
cumpridos antes da proba.
O circuíto non estará pechado ao tráfico, polo que é responsabilidade de cada participante
garantir a súa seguridade, extremando as precaucións, aínda que nos puntos conflitivos,
particularmente nos pasos de estrada, haberá persoal da organización que garanta a
seguridade dos participantes. Todos os participantes estarán obrigados a cumprir as regras do
tráfico rodado, sendo responsable das infraccións que cometan.
Calquera participante, rexistrándose libremente e voluntariamente, declara coñecer e
aceptar este Regulamento. Tamén declara ser consciente de que se trata dun evento
deportivo de gran demanda física e afirma que se atopa nunha forma física e mental
adecuada, o que lle permite afrontar este esforzo, asumindo o risco desta práctica deportiva.
En concreto, no momento do rexistro, o participante declara que "estou nun estado de saúde
adecuado para participar no TRAIL DE BOUCELO – SAN RAMÓN “CONCELLO DE MIÑO”,
eximindo á organización, patrocinadores ou outras institucións participantes no evento de
calquera responsabilidade por accidente ou lesión. Que poida sufrir antes, durante e / ou
despois do evento deportivo, renunciando a partir deste momento a exercer accións legais
contra calquera das devanditas entidades. Tamén autorizo á organización a facer uso de
fotos, vídeos e nome na clasificación da proba, nos medios de comunicación e / ou en
Internet, sen esperar pago, compensación ou retribución por este concepto”.
1.6 CUSTO DA INSCRICIÓN
TRAIL DE LONGA DISTANCIA: terá un custo de 20 €.
TRAIL DE CURTA DISTANCIA: terá un custo de 15 €.
ANDAINA: terá un custo de 10 €.
1.7 INSCRICIÓNS
Unha inscrición é válida cando o participante completa o formulario de inscrición a través do
sitio web http://www.carreirasgalegas.com e paga o custo da inscrición.
As inscricións a través da web pecharán o luns 13 de novembro, incluído.
1.8 APARTADO SOLIDARIO DA PROBA
A organización sen ánimo de lucro querENDO forma parte da carreira para dar a coñecer a
doenza da Endometriose que afecta ás mulleres. Previamente á celebración da proba, e o
mesmo día da proba, realizaranse actividades dentro da campaña “Trail Miño 2023, pola
endometriose”. Na saída/chegada da proba instalarase un punto de información para todas
aquelas persoas (participantes, familiares, público en xeral) que queiran saber máis desta
doenza.
Por iso este ano o trail apoia á asociación querENDO, mulleres con endometriose para
visibilizar esta doenza que padecen máis de 60.000 mulleres galegas.
A endometriose é unha doenza inflamatoria estróxeno-dependente de orixe descoñecida
que consiste na implantación e crecemento benigno de tecido similar ao endometrial fóra
do útero, principalmente na área pélvica e ovarios, pero que tamén se pode extender a
outras zonas e órganos. Calcúlase que afecta a unha de cada dez mulleres en idade fértil e
o seu síntoma principal é unha dor de regra incapacitante.
Polo tanto, na páxina web www.carreirasgalegas.com existirá a posibilidade de inscribirse con
DORSAL 0, a través da cal poderase facer un donativo sen necesidade de participar na
proba. A recadación do dorsal 0 irá destinada integramente á organización sen ánimo de
lucro querENDO.
1.9 RETIRADA DA BOLSA DO CORREDOR
Os participantes poderán recoller a bolsa do corredor na tenda Dequip Miño nos seguintes
días e horarios:
TENDA DIRECCIÓN DÍA HORARIO
Dequip Miño c/ Galea, 10, baixo (Miño) 18 de novembro (Sábado): 10:00 – 14:00
Ademais, o día da propia carreira, poderán recollerse os dorsais no posto habilitado na zona
de saída / chegada, a partir das 07:30 h. pola mañá ata as 08:45 h.
A bolsa do corredor inclúe o dorsal para participar na carreira, camiseta de recordo e
avituallamento inicial para a realización das probas, ademais de algún agasallo sorpresa.
1.10 TROFEOS E PREMIOS
Todos os participantes na andaina recibirán unha camiseta como recordo do evento.
Todos os participantes das modalidades de trail recibirán unha camiseta como recordo do
evento.
As tres primeiras persoas clasificadas nas seguintes categorías, homes e mulleres, recibirán un
trofeo (os trofeos son acumulativos):
ABSOLUTA Clasificación xeral
Máster A partir de 45 anos cumpridos no ano
Senior Dende os 18 anos ata os 44 anos
Tamén haberá un trofeo para a primeira muller clasificada e para o primeiro home clasificado
censados no municipio de Miño.
Os trofeos entregaranse no pavillón municipal a partir das 13:00 da mañá.
Decidirase con antelación o lugar de entrega en función das condicións climatolóxicas.
A carreira celebrarase baixo o control técnico da Federación Galega de Atletismo, a través
da súa delegación en A Coruña.
Consideraranse os comportamentos ilegais do atleta para os que poden ser descualificados:
 Non levar o dorsal perfectamente colocado
 Participar cun número correspondente a outro corredor
 Non completar a carreira completa
 Non atender as indicacións dos membros da organización
 Ingresar fóra da hora de corte programada pola organización
 Realizar o rexistro modificando os datos de forma maliciosa
 Calquera outra de natureza similar, que no xuízo da organización da carreira pode
considerarse unha conduta antideportiva digna de sanción disciplinaria
 Acompañamento de corredores por persoal externo á organización ou por vehículos
non autorizados
1.11 AVITUALLAMENTOS
Haberá puntos de avituallamento, con refrescos líquidos e alimento sólido en puntos
intermedios das probas e ao final das carreiras para todos os participantes. Os puntos
aproximados de avituallamento serán:
TRAIL LONGO TRAIL CURTO ANDAINA
Km 6 Km 6 Km 6
Km 13 Meta Meta
Meta
1.12 MAPA E TRACK
Na páxina web da proba publicarase toda a información relativa á ruta da proba e a pista
coa ruta poñerase a disposición dos corredores. A organización aconsella que os corredores
descarguen a pista para levala durante a carreira para facilitar o seguimento da ruta. Toda a
ruta discorre por sendas e pistas claramente visibles e debidamente marcadas pola
organización.
Os tracks poden consultarse nas seguintes ligazóns:
TRAIL LONGO MIÑO 2023
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/trail-largo-mino-2023-148807002
TRAIL CURTO MIÑO 2023
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/trail-corto-mino-2023-148806956
ANDAINA TRAIL MIÑO 2023
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/andaina-trail-2023-148806883
1.13 MARCAXE
A marcaxe farase con cintas e balizas. No cruzamento de camiños onde a organización
pensa que pode haber confusión debido ao cruzamento de varias estradas, sendas ou varias
probas, colocaranse sinais que indiquen o seu enderezo, así como persoal da organización e
/ ou voluntarios, se fose necesario. Na charla técnica previa ao comezo da proba
comunicarase de que cor son as cintas que os participantes teñen que seguir.
1.14 APELACIÓNS
As reclamacións relativas á clasificación deberán facerse oralmente dentro dos 30 minutos
despois de que os resultados sexan feitos públicos, ante o xuíz / árbitro ou na secretaría da
competencia, e esta persoa será responsable de resolvelos.
Todo o que non estea incluído neste regulamento resolverase de acordo coas regras de
F.G.A., R.F.E.A. e I.A.A.F. nesta orde.
1.15 DEREITOS DE IMAXE
Todos os participantes, polo feito de formalizar o rexistro, acordan que a organización por si
mesma ou a través de terceiros, trate de forma informativa e exclusiva para fins deportivos ou
promocionais, os seus datos persoais, así como a súa imaxe dentro da proba a través de
fotografías, vídeo, etc.
De acordo coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter
persoal, o participante poderá exercer o seu dereito de acceso a estes ficheiros para rectificar
ou cancelar o seu contido total ou parcial. Para exercer este dereito deberá solicitalo por
correo electrónico a 10kplayamino@gmal.com.
1.16 ASISTENCIA MÉDICA E SEGUROS
A organización terá servizos médicos e ambulancias na área de partida / meta. Os servizos
médicos e o xuiz da competición teñen dereito a retirar da proba a calquera participante
que manifeste unha mala condición física durante o desenvolvemento da mesma.
1.17 ACEPTACIÓN DO REGULAMENTO
Todos os participantes, polo feito de rexistrarse e iniciarse na carreira, aceptan este
regulamento, e en caso de dúbida ou de que xurda algunha situación non prevista nela, serán
resoltos de acordo co disposto no Comité Organizador. e polas regras da FGA, RFEA e IAAF
en vigor.
1.18 SEGURO
Todos os participantes estarán cubertos por unha póliza de responsabilidade civil e accidentes
deportivos, que cubrirá accidentes que se producen como resultado directo do
desenvolvemento da proba. Quedan excluídos os casos derivados dunha condición latente,
imprudencia ou incumprimento das leis, normas de competencia, etc. Tamén se exclúen os
casos producidos polo desprazamento cara ao lugar da competición ou do mesmo. A
inscrición implica ler, comprender e adquirir o compromiso que segue: Certifico que estou en
boa condición física. Eximo de calquera responsabilidade que poida derivarse da
participación no evento a organización, patrocinadores comerciais ou patrocinadores,
empregados e outros organizadores. Coa conclusión do rexistro, todos os participantes ceden
os seus dereitos de imaxe á organización, que usará as imaxes de acordo coa Lei de
protección de datos.
NOTA: Esta proba pertence ao calendario oficial da Federación Galega de Atletismo e, mediante o seu
rexistro, o participante autoriza expresamente a transferencia dos datos básicos a esta entidade para o
tratamento, ante a compañía de seguros, do seguro obrigatorio de accidentes e Responsabilidade civil,
así como a xestión da licenza popular de día de clasificación e probas de estradas. En calquera caso e
conforme estableza a Lei de protección de datos, o interesado poderá exercitar no futuro os seus
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, por escrito ou por correo electrónico á
Federación Galega de Atletismo, Avenida de Glasgow 13, 15008 A Coruña.
1.19 ECORRESPONSABILIDADE
O itinerario discorre por lugares de alto valor ecolóxico. Por este motivo, débense respectar as
pautas de comportamento habituais nas áreas protexidas, é dicir, non deixar residuos, nin
prender lume, non producir ruídos que perturben a fauna, non abandonar a ruta marcada ...
Trátase de non deixar rastro da nosa actividade, polo que, ademais destas pautas de
comportamento, a organización minimizará o uso de plásticos na montaña, tanto nos postos
de axuda como nos elementos de sinalización.
Así mesmo, a organización empregará material reutilizable ou reciclable na medida do
posible. Polo tanto, como se indicou nos apartados anteriores deste regulamento, non se
servirá líquido en vasos e cada participante deberá levar o seu propio recipiente.

[ Go Back ]